• icon

Запит Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні від 02.08.2022

Якщо ви представник компанії, що зацікавлена в допомозі по данним запитам, ви можете запросити актуальні комерційні пропозиції. У разі, якщо ми ще не знайшли пропозицій що задовольняє запит, ви можете запропонувати свою.Якщо запит вже реалізований, ви можете переглянути звіт.

Комунальне некомерційне пiдприємство «Чернiгiвська обласна психоневрологiчна лiкарня» Чернiгiвської обласної ради звертаеться iз клопотанням щодо придбання необхiдного в роботi лабораторного обладнання.
Токсикологiчний вiддiл клiнiко-дiагностичної лабораторiї нашого закладу є єдиним в Чернiгiвськiй областi лабораторним пiдроздiлом, який здiйснюе дослiдження бiологiчних середовищ на вміст етилового алкоголю та наркотичних речовин, що є необхiдним згiдно чинного законодавства для встановлення cтaнiв сп'янiння, зокрема у водіїв та iнших осiб. Бiологiчнi матерiали доставляються iз вcix закладiв охорони здоров'я Чернiгiвської областi.
На даний час токсикологiчний вiддiл лабораторiї обладнаний газовим хроматографом «Кристаллюкс-4000М» 2006 року випуску, який часто виходить з ладу та потребує замiни через перевищення тepмiнy експлуатацiї (термiн експлуатацiї — до 10 poкiв).
Дослiдження бiологiчних середовищ на даному хроматографi тривають до трьох дiб, що викликає постiйнi непорозумiння мiж полiцією, лiкарнею та обстежуваними особами.
Закладу конче необхідний газовий хроматограф, балони з гелiєм марки А iз чистотою не гiрше 99,995%, трубопроводи, перехiдники та з'еднання, необхiднi для пiдключення, а також витратнi матерiали на обслуговування.

  • Комерційна пропозиція № 1

    3 020 400 ₴

    Газовий хроматограф Thermo Fisher Scientific TRACE 1610 для визначення алкоголю в крові та біологічних рідинах.

  • Комерційна пропозиція № 2

    9 985 960 ₴

    Хроматографічний комплекс на базі двоканального газового хроматографу Thermo Fisher Scientific TRACE 1610 з мас-спектрометричним ISQ 7610 та полум’яно-іонізаційним детекторами, автоінжектором для вводу рідких зразків AI 1610 та парофазним автодозатором TriPlus 500 для визначення наркотичних речовин та алкоголю у крові та біологічних рідинах, в комплекті з додатковим обладнання для газового забезпечення (генератором водню та повітряним компресором)

Коли маленьке стає великим

Ти можешь взяти участь у наших проектах будь-якою помірною для тебе сумою, адже окрім самих проектів у нас завжди є необхідність в коштах на паливо, проживання волонтерів та інше.

© Created by Yavoko Branding Team

All rights Reserved